Om NuorajTV

Lågå sámegiellaj

NuorajTV er samiskspråklig nett-tv for og av lulesamisk ungdom. Vi vil lage et tilbud som informerer, engasjerer og underholder ungdom i det lulesamiske området, og vil derfor ha et variert tilbud med både magasinsaker, humor og nyheter.

I 2008 søkte en lokal ungdom, Lars Theodor Kintel, om støtte til prosjektet “Youtube på lulesamisk”. Ideen var å lage en interaktiv nettside, inspirert av YouTube. To år senere starter prosjektet opp under navnet “NuorajTV”, som betyr tv for ungdom.

Formålet med prosjektet er å skape en uformell arena for bruken av lulesamisk språk blant ungdom. I dag finnes det ingen fullverdige medietilbud på lulesamisk rettet mot ungdom. Gjennom nett-tv ønsker vi å bruke lulesamisk på en inkluderende og innovativ måte – på ungdoms premisser.

De fleste lulesamisktalende ungdommene i Norge kommer fra Tysfjord/Hamarøy-området. Samisk ungdom i disse områdene er prosjektets hovedmålgruppe, og to lokale ungdommer er ansatt for å drive prosjektet.

NuorajTV er et prøveprosjekt finansiert av Sametinget, Nordland fylkeskommune og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, og vil i første omgang drives frem til nyttår.

 

PRM 2010

 

Programrådet 2013/14

Rådet skal ha som hovedoppgave å følge med, vurdere og gi tilbakemelding på NuorajTV´s programtilbud. Programrådet skal være seernes representant for tilbakemeldinger som berører programtilbudet til NuorajTV.

Leder: Naima Nergård
naimanergard@gmail.com
+46706850155

Medlem: Elias Olafsen
elias__olafsen@hotmail.com
+4795499550Norsk tekst

Problemer med å få frem norsk tekst?
1. Start filmen
2. Trykk på "Filmtekster"-knappen i avspillingsvinduet
3. Velg norsk

Samisk tekst (om tilgjengelig)
1. Start filmen
2. Trykk på "Filmtekster"-knappen i avspillingsvinduet
3. Velg "Basisk - Julevsábmáj"
Redaksjåvnnå

Jon Isak Lyngmann Gælok
Tlf: 452 60 922
poassta@nuorajtv.no

Johnny Andersen
Tlf: 900 29 397
poassta@nuorajtv.no


Prográmmaráde 2013/14

Jådediddje: Naima Nergård
Tlf: +46 706850155
naimanergard@gmail.com

Sebrulasj: Elias Olafsen
Tlf: 954 99 550
elias__olafsen@hotmail.com


Produsænnta

Julev Film AS, Odd Levi Paulsen
Tlf: 984 07 676
E-poassta: odd.levi@gmail.com
Teknihkka & Webdesign © 2010 N Design AS / Motta gratis anbud
ñ tilsvarer på dette nettstedet den samiske ng-lyden - Barggij sijddo
Gehtja
filmajt
Dagá
filmav
Mij le
NuorajTV?
linker