Logg inn

Brukernavn / tlf / epost


Passord
Norsk tekst

Problemer med å få frem norsk tekst?
1. Start filmen
2. Trykk på "Filmtekster"-knappen i avspillingsvinduet
3. Velg norsk

Samisk tekst (om tilgjengelig)
1. Start filmen
2. Trykk på "Filmtekster"-knappen i avspillingsvinduet
3. Velg "Basisk - Julevsábmáj"
Redaksjåvnnå

Jon Isak Lyngmann Gælok
Tlf: 452 60 922
poassta@nuorajtv.no

Johnny Andersen
Tlf: 900 29 397
poassta@nuorajtv.no


Prográmmaráde 2013/14

Jådediddje: Naima Nergård
Tlf: +46 706850155
naimanergard@gmail.com

Sebrulasj: Elias Olafsen
Tlf: 954 99 550
elias__olafsen@hotmail.com


Produsænnta

Julev Film AS, Odd Levi Paulsen
Tlf: 984 07 676
E-poassta: odd.levi@gmail.com
Teknihkka & Webdesign © 2010 N Design AS / Motta gratis anbud
ñ tilsvarer på dette nettstedet den samiske ng-lyden - Barggij sijddo
Gehtja
filmajt
Dagá
filmav
Mij le
NuorajTV?
linker