Musihkka
d musihkkavideo!
Kategorija: Musihkka
Musihkkavideo! Mn vuojnv tjhkv danna baddjen. Tshke tsbbm, iv la vieddjen.
Kategorija: Musihkka
Buoris rddn, gul dal. Mn dal gdov mlggadav.
Kategorija: Musihkka
Muddo le Dibdv lastajt hllnit Nuortas jali oarjs de Miehtebiekkajn allni
Kategorija: Musihkka
Giesse le juo nhkmin Hvsskes mujtoj dudlasj Sjievnnisjgge boahtemin Boad goassak ruopptot vas?
Kategorija: Musihkka
d lvlla! Guollima birra.
Kategorija: Musihkka
Kim Lie le dbdos namma Bddjon. Soajtt le juo gullam suv lvllagav "Lillebror", ja ruvvalhkj de d skierov almot.
Kategorija: Musihkka, Duohtavuohta
Musihkkavideo
Kategorija: Musihkka
Musihkkavideo.
Kategorija: Musihkka
Jus gætjáda divtasvuonagis jus divtasvuonalávllagav ålgot máhttá, de le jáhkedahtte sån vásstet ja.
Kategorija: dsa, Musihkka
Kategorija: Musihkka
Julevsámegielak nuppát sajen! Dála oattjo gullat lávllagav ja gåktu dåbdåj Sámi Grand Prix'a maŋŋela.
Kategorija: dsa, Musihkka
Juohkka jage Jåhkåmåhke márnánin Sáminuorra konsærttav ásádi nuora sáme artistaj.
Kategorija: Musihkka
Juohkka jage Jåhkåmåhke márnánin Sáminuorra konsærttav ásádi nuora sáme artistaj.
Kategorija: Musihkka
Juohkka jage Jåhkåmåhke márnánin Sáminuorra konsærttav ásádi nuora sáme artistaj.
Kategorija: Musihkka
Juohkka jage Jåhkåmåhke márnánin Sáminuorra konsærttav ásádi nuora sáme artistaj.
Kategorija: Musihkka
Juohkka jage Jåhkåmåhke márnánin Sáminuorra konsærttav ásádi nuora sáme artistaj.
Kategorija: Musihkka
Juohkka jage Jåhkåmåhke márnánin Sáminuorra konsærttav ásádi nuora sáme artistaj.
Kategorija: Musihkka
Dån tsamáda tjavgga Divna gulli Tjuorvo dav, dån le mihá ja gievrra Tsamáda tjavgga Diededa gájkajda Gulldal sielov, mihá ja gievrra Värált le hárvas ájn Fábmo le vájmodibme Dån åro unnen valla bátsá guhkás Gut duosstel álggusittjat Ja bälos gieladimev Ane dal gielav, divna tjoavdá dånhttp://lovisanegga.bandcamp.com/album/mih-ja-gievrra
Kategorija: Musihkka
Juohkka jage Jåhkåmåhke márnánin Sáminuorra konsærttav ásádi nuora sáme artistaj.
Kategorija: Musihkka
Juohkka jage Jåhkåmåhke márnánin Sáminuorra konsærttav ásádi nuora sáme artistaj.
Kategorija: Musihkka
Juohkka jage Jåhkåmåhke márnánin Sáminuorra konsærttav ásádi nuora sáme artistaj. Dála oattjo Vaajmoe-kåvråv!
Kategorija: Musihkka
Lárssa le ådå lávllagav dahkam! Dav oattjo diedon NuorajTV:an VUOSTATJIN gullat!
Kategorija: Musihkka
Le gus dujna ådåjakájggomusá?Dagu dijmmá, ja åvdep jagijt.Vuorbástuvvi gus goassak?
Kategorija: Musihkka
Kategorija: Suohttasa, Musihkka
Kategorija: Suohttasa, Musihkka
Båddå lij gå telefåvnnå rinnguj. Johnny, NuorajTVa buvtadiddje, telefåvnåv vásstedij lávllagijn.
Kategorija: Suohttasa, Musihkka
Pensjonista Buohttá ja Biggi berustibá juosstá massta dábálattjat vuoras ulmutja e berusta. Buohttá og Biggi er ikke som pensjonister flest.
Kategorija: Suohttasa, MusihkkaNorsk tekst

Problemer med f frem norsk tekst?
1. Start filmen
2. Trykk p "Filmtekster"-knappen i avspillingsvinduet
3. Velg norsk

Samisk tekst (om tilgjengelig)
1. Start filmen
2. Trykk p "Filmtekster"-knappen i avspillingsvinduet
3. Velg "Basisk - Julevsbmj"
Redaksjvnn

Jon Isak Lyngmann Glok
Tlf: 452 60 922
poassta@nuorajtv.no

Johnny Andersen
Tlf: 900 29 397
poassta@nuorajtv.no


Progrmmarde 2013/14

Jdediddje: Naima Nergrd
Tlf: +46 706850155
naimanergard@gmail.com

Sebrulasj: Elias Olafsen
Tlf: 954 99 550
elias__olafsen@hotmail.com


Produsnnta

Julev Film AS, Odd Levi Paulsen
Tlf: 984 07 676
E-poassta: odd.levi@gmail.com
Teknihkka & Webdesign © 2010 N Design AS / Motta gratis anbud
tilsvarer p dette nettstedet den samiske ng-lyden - Barggij sijddo
Gehtja
filmajt
Dag
filmav
Mij le
NuorajTV?
linker