Lovisa Negga - Mihá ja gievrra

Almoduvvam: Johan Daniel Mikkelsen, sjnuktjamáno 4. biejvve

Dån tsamáda tjavgga Divna gulli Tjuorvo dav, dån le mihá ja gievrra Tsamáda tjavgga Diededa gájkajda Gulldal sielov, mihá ja gievrra Värált le hárvas ájn Fábmo le vájmodibme Dån åro unnen valla bátsá guhkás Gut duosstel álggusittjat Ja bälos gieladimev Ane dal gielav, divna tjoavdá dånhttp://lovisanegga.bandcamp.com/album/mih-ja-gievrra

Gijtto gĺ gćhttji filmav!
Ienep filmajt besa vuojnnet:

Subtsas álggá unna stádan.
Kategorija: Suohttasa
Jahke le dal gietjen, ja diedá majt? Dálla hiehpá riek buoragit vássám jage bargo bĺhtusijt guoradallat.
Kategorija: Dĺjmadusá bágo
Ĺlos le tjĺhkanam tjiektjamsalljuj gehtjatjij finálav Suolojgiehtje Biernnaskutjo vuossti.
Gehtja trailerav filmmaj "Finálla". Almoduvvá 10.12.2015!
Kategorija: Suohttasa
Dale lij akti báhttja gudi gámá sinna ĺroj, guhkken miehtsen.
Kategorija: Suohttasa
Liednigij lav tjanádum. Friddjavuodav iv la návddaham.
Kategorija: Suohttasa
Sámij gaska le sierralágásj dáhpe mánáv nammadit.
Kategorija: Suohttasa
Salljo le ruonudime, ja giedjega nav tjáppe. Valla dán goade sisbielen ij la sćmmi hávsske.
Kategorija: Suohttasa
Ĺdĺ musihkkavideo!
Kategorija: Musihkka
Ĺlles giesev le rássjodam, valla dálla vuojnnet dálkev vijmak buoret.
Kategorija: Suohttasa

Oabmásap filma →


Norsk tekst

Problemer med ĺ fĺ frem norsk tekst?
1. Start filmen
2. Trykk pĺ "Filmtekster"-knappen i avspillingsvinduet
3. Velg norsk

Samisk tekst (om tilgjengelig)
1. Start filmen
2. Trykk pĺ "Filmtekster"-knappen i avspillingsvinduet
3. Velg "Basisk - Julevsábmáj"
Redaksjĺvnnĺ

Jon Isak Lyngmann Gćlok
Tlf: 452 60 922
poassta@nuorajtv.no

Johnny Andersen
Tlf: 900 29 397
poassta@nuorajtv.no


Prográmmaráde 2013/14

Jĺdediddje: Naima Nergĺrd
Tlf: +46 706850155
naimanergard@gmail.com

Sebrulasj: Elias Olafsen
Tlf: 954 99 550
elias__olafsen@hotmail.com


Produsćnnta

Julev Film AS, Odd Levi Paulsen
Tlf: 984 07 676
E-poassta: odd.levi@gmail.com
Teknihkka & Webdesign © 2010 N Design AS / Motta gratis anbud
ń tilsvarer pĺ dette nettstedet den samiske ng-lyden - Barggij sijddo
Gehtja
filmajt
Dagá
filmav
Mij le
NuorajTV?
linker